Sledování strojů

MaMon je moderní elektronický systém pro sledování strojů. Systém využívá možností sítě mobilních telefonů GSM, satelitní navigace GPS a internetu. Pomocí těchto nejmodernějších technologií je umožněno libovolnému počtu uživatelů kdekoliv na světě sledovat pozici stroje, který se pohybuje kdekoliv jinde na světě. Jedinou podmínkou je, že uživatelé mají připojení na internet a stroj se pohybuje v dosahu signálu GSM.

Na stroji je namontována monitorovací jednotka, která sleduje polohu stroje a jeho provozní stav. Pomocí mobilní sítě GSM jsou tato data přenášena na centrální server, kde jsou uložena, zpracována a přehledně zobrazena uživatelům. Zobrazení je uživateli dostupné přes internet z libovolného místa na zeměkouli (pokud je tam připojení na internet). Ukládání veškerých dat je zabezpečeno pomocí šifrování. Rovněž přenos dat na server a k uživatelům je zabezpečen proti zneužití šifrováním.

V základní výbavě systém sleduje polohu stroje a stav stroje: odpojená baterie, zapnutý klíček spínací skříňky, startování, ovládání houkačky, zapnutí hydrauliky stroje, otáčky motoru, teplota hydraulického oleje, teplota okolí, otáčky hydraulického čerpadla a rychlost pumpování (m3/hod).

Systém má dostatečné množství rezervních vstupů. Těmito vstupy lze po namontování příslušných snímačů monitorovat libovolné další provozní veličiny stroje, např. tlak v hydraulických okruzích, spotřebu paliva, postavení ramen stroje atd.

Monitorovací jednotka je vybavena dostatečně velkou pamětí, kam jsou ukládána data v případě ztráty signálu GSM. Po obnovení signálu jsou data neprodleně přenesena do centrálního serveru a zpřístupněna oprávněným uživatelům. Data nelze dodatečně upravit ani změnit. Data a grafy lze zobrazovat i zpětně a za libovolná období.

Přínosy systému:

  • v každém okamžiku víte, kde se stroj nachází a co dělá
  • kontrola ujetých kilometrů
  • kontrola využití stroje
  • kontrola spotřeby paliva (pokud je namontován měřič spotřeby)
  • zobrazení historie jízd a využití stroje
  • podklady pro knihu jízd a fakturaci stroje (možnost dokázat, že stroj byl na staveništi, ale nebylo jej možno rozvinout pro nepřipravenost stanoviště, prostoje z důvodu přerušení dodávek betonové směsi, ...)
  • pomoc při lokalizaci zcizeného stroje
  • stálý dohled nad strojem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu